วิธีแก้ปัญหาภาษาไทยในโปรแกรม SPSS for Windows

วิธีแก้ปัญหาการแสดงผลภาษาไทยในโปรแกรม SPSS for Windows

วิธีแสดงผลวิเคราะห์เป็นภาษาไทย (สำหรับSPSS เวอร์ชั่น 10-15)

 1. โหลดไฟล์มาจาก http://www.upload-thai.com/download.php?id=69abeb31f4d1ef8928151653c4b6e5ca
 2. แตกไฟล์ spss-th.zip (จะได้ไฟล์ Tanin.tlo)
 3. นำไฟล์ Tanin.tlo ก็อปใส่ใน C:Program FilesSPSS EvaluationLooks
 4. จากนั้นเข้าเมนู Edit >Options…
 5. คลิกเลือกที่ Pivot Tables ในส่วน TableLooks ให้คลิก Tanin.tlo เสร็จแล้วคลิก OK
 6. ทดสอบวิเคราะห์ผล !!


วิธีแสดงผลวิเคราะห์เป็นภาษาไทย ตารางและฟอนท์สวย (สำหรับSPSS เวอร์ชั่น 16-17)

 1. โหลดไฟล์มาจาก http://www.upload-thai.com/download.php?id=91cb8821b57ea0cef3ae9e2808b566ba
 2. แตกไฟล์ spss16-th.zip (จะได้ไฟล์ AKL-FoNT.stt)
 3. นำไฟล์ AKL-FoNT.stt ก็อปใส่ใน C:Program FilesSPSSIncStatistics17Looks <---ตัวอย่างเวอร์ชั่น17
 4. จากนั้นเข้าเมนู Edit >Options…
 5. คลิกเลือกที่ Pivot Tables ในส่วน TableLooks ให้คลิก AKL-FoNT เสร็จแล้วคลิก OK
 6. ทดสอบวิเคราะห์ผล !!

แถมด้วย การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (มี pdf ให้โหลด)

ที่มา: watpon.com